جاباتری

دسته
1
نوع
نوع نصب
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
جاباتری سکه ای
نوع:
سکه ای
نوع نصب:
DIP
تعداد پایه:
2
1 تا 1027,302ریال
11 تا 10026,756ریال
101 تا 49925,937ریال
500+25,391ریال
جاباتری سکه ای ایستاده
نوع:
سکه ای
نوع نصب:
DIP
تعداد پایه:
3
1 تا 1022,746ریال
11 تا 10022,291ریال
101 تا 49921,609ریال
500+21,154ریال
جاباتری قلمی 4 تایی بدون درب
نوع:
قلمی
نوع نصب:
تعداد پایه:
1 تا 1058,990ریال
11 تا 10057,810ریال
101 تا 49956,041ریال
500+54,861ریال