خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت SMD
1 تا 1015,734ریال
11 تا 10015,419ریال
101 تا 49914,947ریال
500+14,633ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,684ریال
11 تا 1001,650ریال
101 تا 9991,600ریال
1000+1,566ریال
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت SMD
1 تا 105,636ریال
11 تا 1005,523ریال
101 تا 4995,354ریال
500+5,241ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
1 تا 105,020ریال
11 تا 1004,920ریال
101 تا 4994,769ریال
500+4,669ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 105,581ریال
11 تا 1005,469ریال
101 تا 4995,302ریال
500+5,190ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 25 ولت DIP
1 تا 102,674ریال
11 تا 1002,621ریال
101 تا 4992,540ریال
500+2,487ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 103,358ریال
11 تا 1003,291ریال
101 تا 4993,190ریال
500+3,123ریال
خازن مولتی لایر 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 104,633ریال
11 تا 1004,540ریال
101 تا 9994,401ریال
1000+4,309ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10663ریال
11 تا 100650ریال
101 تا 999630ریال
1000+617ریال
1 2 3 38