خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1043,232ریال
11 تا 10042,367ریال
101 تا 49941,070ریال
500+40,206ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 106,516ریال
11 تا 1006,386ریال
101 تا 9996,190ریال
1000+6,060ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
1 تا 1025,743ریال
11 تا 5025,228ریال
51 تا 9924,456ریال
100+23,941ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 102,402ریال
11 تا 1002,354ریال
101 تا 9992,282ریال
1000+2,234ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 102,091ریال
11 تا 1002,049ریال
101 تا 9991,986ریال
1000+1,945ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت SMD
1 تا 108,122ریال
11 تا 1007,960ریال
101 تا 4997,716ریال
500+7,553ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 1017,383ریال
11 تا 10017,035ریال
101 تا 49916,514ریال
500+16,166ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 10015,311ریال
101 تا 49914,842ریال
500+14,529ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 10850ریال
11 تا 100833ریال
101 تا 999808ریال
1000+791ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 108,955ریال
11 تا 1008,776ریال
101 تا 4998,507ریال
500+8,328ریال
1 2 38