صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,244ریال
11 تا 1002,199ریال
101 تا 4992,132ریال
500+2,087ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,156ریال
11 تا 1007,993ریال
101 تا 4997,748ریال
500+7,585ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت SMD
ظرفیت خازن:
470 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
1 تا 1018,093ریال
11 تا 10017,731ریال
101 تا 49917,188ریال
500+16,826ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,383ریال
11 تا 10017,035ریال
101 تا 49916,514ریال
500+16,166ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,444ریال
11 تا 10019,055ریال
101 تا 49918,472ریال
500+18,083ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت SMD
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
1 تا 1010,396ریال
11 تا 10010,188ریال
101 تا 4999,876ریال
500+9,668ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,333ریال
11 تا 1006,206ریال
101 تا 4996,016ریال
500+5,890ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1011,492ریال
11 تا 10011,262ریال
101 تا 49910,917ریال
500+10,688ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,724ریال
11 تا 1006,590ریال
101 تا 4996,388ریال
500+6,253ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,131ریال
11 تا 1004,048ریال
101 تا 4993,924ریال
500+3,842ریال
1 2 8