صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
------------
کد کالا:
TA2661
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
------------
کد کالا:
TA3660
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
------------
کد کالا:
TA2562
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
------------
کد کالا:
TA3461
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 25 ولت DIP
------------
کد کالا:
TA3361
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
------------
کد کالا:
HD1480
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
------------
کد کالا:
TA2960
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت DIP
------------
کد کالا:
HD1469
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
------------
کد کالا:
TA5973
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 50 ولت DIP
------------
کد کالا:
TA2961
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 2 8