صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,499ریال
11 تا 1006,369ریال
101 تا 4996,174ریال
500+6,044ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 1028,981ریال
11 تا 10028,401ریال
101 تا 49927,532ریال
500+26,952ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,565ریال
11 تا 1004,474ریال
101 تا 4994,337ریال
500+4,245ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,069ریال
11 تا 1009,868ریال
101 تا 4999,566ریال
500+9,364ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,093ریال
11 تا 1007,931ریال
101 تا 4997,688ریال
500+7,526ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,421ریال
11 تا 10014,133ریال
101 تا 49913,700ریال
500+13,412ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,772ریال
11 تا 1005,657ریال
101 تا 4995,483ریال
500+5,368ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت SMD
ظرفیت خازن:
470 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
1 تا 1028,841ریال
11 تا 10028,264ریال
101 تا 49927,399ریال
500+26,822ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,371ریال
11 تا 1006,244ریال
101 تا 4996,052ریال
500+5,925ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,986ریال
11 تا 1004,886ریال
101 تا 4994,737ریال
500+4,637ریال
1 2 8