صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,035ریال
11 تا 1005,914ریال
101 تا 4995,733ریال
500+5,613ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 1026,911ریال
11 تا 10026,373ریال
101 تا 49925,565ریال
500+25,027ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,242ریال
11 تا 1004,157ریال
101 تا 4994,030ریال
500+3,945ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,515ریال
11 تا 1007,365ریال
101 تا 4997,139ریال
500+6,989ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,207ریال
11 تا 1008,043ریال
101 تا 4997,797ریال
500+7,633ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,841ریال
11 تا 10021,404ریال
101 تا 49920,749ریال
500+20,312ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1013,392ریال
11 تا 10013,124ریال
101 تا 49912,722ریال
500+12,455ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,916ریال
11 تا 1005,798ریال
101 تا 4995,620ریال
500+5,502ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,398ریال
11 تا 1008,230ریال
101 تا 4997,978ریال
500+7,810ریال
1 2 8