صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
470 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,205ریال
11 تا 209,021ریال
21 تا 498,745ریال
50+8,561ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,611ریال
11 تا 203,539ریال
21 تا 493,430ریال
50+3,358ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD
ظرفیت خازن:
470 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
1 تا 107,512ریال
11 تا 207,362ریال
21 تا 497,136ریال
50+6,986ریال
خازن الکترولیتی 1800 میکرو فاراد 6.3 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1800 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,476ریال
11 تا 2016,146ریال
21 تا 4915,652ریال
50+15,323ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,712ریال
11 تا 2014,418ریال
21 تا 4913,976ریال
50+13,682ریال
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
4700 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10130,945ریال
11 تا 20128,326ریال
21 تا 49124,398ریال
50+121,779ریال
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
4700 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1084,374ریال
11 تا 2082,687ریال
21 تا 4980,155ریال
50+78,468ریال
خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
3300 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10108,768ریال
11 تا 20106,593ریال
21 تا 49103,330ریال
50+101,154ریال
خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد 10 ولت DIP
ظرفیت خازن:
2200 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1013,413ریال
11 تا 2013,145ریال
21 تا 4912,742ریال
50+12,474ریال
خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
330 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1012,990ریال
11 تا 2012,730ریال
21 تا 4912,341ریال
50+12,081ریال
1 2 8