صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت SMD
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
1 تا 108,122ریال
11 تا 1007,960ریال
101 تا 4997,716ریال
500+7,553ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,383ریال
11 تا 10017,035ریال
101 تا 49916,514ریال
500+16,166ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 10015,311ریال
101 تا 49914,842ریال
500+14,529ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,955ریال
11 تا 1008,776ریال
101 تا 4998,507ریال
500+8,328ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت SMD
ظرفیت خازن:
470 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
1 تا 1015,734ریال
11 تا 10015,419ریال
101 تا 49914,947ریال
500+14,633ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت SMD
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 105,636ریال
11 تا 1005,523ریال
101 تا 4995,354ریال
500+5,241ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,020ریال
11 تا 1004,920ریال
101 تا 4994,769ریال
500+4,669ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,581ریال
11 تا 1005,469ریال
101 تا 4995,302ریال
500+5,190ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,674ریال
11 تا 1002,621ریال
101 تا 4992,540ریال
500+2,487ریال
1 2 8