صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 1016,393ریال
11 تا 10016,065ریال
101 تا 49915,573ریال
500+15,245ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,917ریال
11 تا 1001,879ریال
101 تا 4991,821ریال
500+1,783ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,020ریال
11 تا 1004,920ریال
101 تا 4994,769ریال
500+4,669ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,358ریال
11 تا 1003,291ریال
101 تا 4993,190ریال
500+3,123ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,553ریال
11 تا 1003,482ریال
101 تا 4993,375ریال
500+3,304ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,674ریال
11 تا 1002,621ریال
101 تا 4992,540ریال
500+2,487ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,956ریال
11 تا 1007,797ریال
101 تا 4997,558ریال
500+7,399ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 10015,311ریال
101 تا 49914,842ریال
500+14,529ریال
خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
33 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,511ریال
11 تا 1003,441ریال
101 تا 4993,335ریال
500+3,265ریال
1 2 8