صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,364ریال
11 تا 1005,257ریال
101 تا 4995,096ریال
500+4,989ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 1030,724ریال
11 تا 10030,110ریال
101 تا 49929,188ریال
500+28,573ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,364ریال
11 تا 1005,257ریال
101 تا 4995,096ریال
500+4,989ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,849ریال
11 تا 1008,672ریال
101 تا 4998,407ریال
500+8,230ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,072ریال
11 تا 1006,931ریال
101 تا 4996,718ریال
500+6,577ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1012,546ریال
11 تا 10012,295ریال
101 تا 49911,919ریال
500+11,668ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,386ریال
11 تا 1004,298ریال
101 تا 4994,167ریال
500+4,079ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت SMD
ظرفیت خازن:
470 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
1 تا 1030,243ریال
11 تا 10029,638ریال
101 تا 49928,731ریال
500+28,126ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,041ریال
11 تا 1004,940ریال
101 تا 4994,789ریال
500+4,688ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,842ریال
11 تا 1003,765ریال
101 تا 4993,650ریال
500+3,573ریال
1 2 8