صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 1023,681ریال
11 تا 10023,207ریال
101 تا 49922,497ریال
500+22,023ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,917ریال
11 تا 1001,879ریال
101 تا 4991,821ریال
500+1,783ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,020ریال
11 تا 1004,920ریال
101 تا 4994,769ریال
500+4,669ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 10015,311ریال
101 تا 49914,842ریال
500+14,529ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,358ریال
11 تا 1003,291ریال
101 تا 4993,190ریال
500+3,123ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت SMD
ظرفیت خازن:
470 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
1 تا 1022,721ریال
11 تا 10022,267ریال
101 تا 49921,585ریال
500+21,131ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,383ریال
11 تا 10017,035ریال
101 تا 49916,514ریال
500+16,166ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,956ریال
11 تا 1007,797ریال
101 تا 4997,558ریال
500+7,399ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,674ریال
11 تا 1002,621ریال
101 تا 4992,540ریال
500+2,487ریال
1 2 8