خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1078,081ریال
11 تا 10076,519ریال
101 تا 49974,177ریال
500+72,615ریال
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 109,044ریال
11 تا 1008,863ریال
101 تا 4998,592ریال
500+8,411ریال
خازن 100 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1024,162ریال
11 تا 10023,679ریال
101 تا 49922,954ریال
500+22,471ریال
خازن 1 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1010,897ریال
11 تا 10010,679ریال
101 تا 49910,352ریال
500+10,134ریال
خازن 47 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 108,947ریال
11 تا 1008,768ریال
101 تا 4998,500ریال
500+8,321ریال
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت 15 میلیمتر MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1027,162ریال
11 تا 10026,619ریال
101 تا 49925,804ریال
500+25,261ریال
خازن 560 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
560 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1036,164ریال
11 تا 10035,441ریال
101 تا 49934,356ریال
500+33,633ریال
خازن 470 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 56 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
56 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
1 2 3