خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1083,071ریال
11 تا 10081,410ریال
101 تا 49978,917ریال
500+77,256ریال
خازن 100 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1026,911ریال
11 تا 10026,373ریال
101 تا 49925,565ریال
500+25,027ریال
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1013,260ریال
11 تا 10012,995ریال
101 تا 49912,597ریال
500+12,332ریال
خازن 100 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1014,043ریال
11 تا 10013,762ریال
101 تا 49913,341ریال
500+13,060ریال
خازن 220 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1023,273ریال
11 تا 10022,808ریال
101 تا 49922,109ریال
500+21,644ریال
خازن 33 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
33 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1014,824ریال
11 تا 10014,528ریال
101 تا 49914,083ریال
500+13,786ریال
خازن 1 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1013,392ریال
11 تا 10013,124ریال
101 تا 49912,722ریال
500+12,455ریال
خازن 4.7 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1013,392ریال
11 تا 10013,124ریال
101 تا 49912,722ریال
500+12,455ریال
خازن 3.3 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
3.3 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1014,561ریال
11 تا 10014,270ریال
101 تا 49913,833ریال
500+13,542ریال
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت 10 میلیمتر MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1029,253ریال
11 تا 10028,668ریال
101 تا 49927,790ریال
500+27,205ریال
1 2 3