خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1080,474ریال
11 تا 10078,865ریال
101 تا 49976,450ریال
500+74,841ریال
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1011,990ریال
11 تا 10011,750ریال
101 تا 49911,391ریال
500+11,151ریال
خازن 100 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1025,224ریال
11 تا 10024,720ریال
101 تا 49923,963ریال
500+23,458ریال
خازن 220 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1019,244ریال
11 تا 10018,859ریال
101 تا 49918,282ریال
500+17,897ریال
خازن 1 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1011,429ریال
11 تا 10011,200ریال
101 تا 49910,858ریال
500+10,629ریال
خازن 47 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1011,675ریال
11 تا 10011,442ریال
101 تا 49911,091ریال
500+10,858ریال
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت 15 میلیمتر MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1028,344ریال
11 تا 10027,777ریال
101 تا 49926,927ریال
500+26,360ریال
خازن 560 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
560 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1041,731ریال
11 تا 10040,896ریال
101 تا 49939,644ریال
500+38,810ریال
خازن 470 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
1 2 3