صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1032,564ریال
11 تا 10031,913ریال
101 تا 49930,936ریال
500+30,285ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1024,752ریال
11 تا 10024,257ریال
101 تا 49923,514ریال
500+23,019ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 108,275ریال
11 تا 1008,110ریال
101 تا 4997,861ریال
500+7,696ریال
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1012,874ریال
11 تا 10012,617ریال
101 تا 49912,230ریال
500+11,973ریال
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 102,512ریال
11 تا 1002,462ریال
101 تا 4992,386ریال
500+2,336ریال
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1023,983ریال
11 تا 10023,503ریال
101 تا 49922,784ریال
500+22,304ریال
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 4993,723ریال
500+3,645ریال
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1011,994ریال
11 تا 10011,754ریال
101 تا 49911,394ریال
500+11,154ریال
خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1035,641ریال
11 تا 10034,928ریال
101 تا 49933,859ریال
500+33,146ریال
خازن پلی استر 820 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
820 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1021,454ریال
11 تا 10021,025ریال
101 تا 49920,381ریال
500+19,952ریال
1 2 4