صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1050,252ریال
11 تا 10049,247ریال
101 تا 49947,739ریال
500+46,734ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1040,201ریال
11 تا 10039,397ریال
101 تا 49938,191ریال
500+37,387ریال
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1028,203ریال
11 تا 10027,639ریال
101 تا 49926,793ریال
500+26,229ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1016,652ریال
11 تا 10016,319ریال
101 تا 49915,819ریال
500+15,486ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1019,652ریال
11 تا 10019,259ریال
101 تا 49918,669ریال
500+18,276ریال
خازن پلی استر 33 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
33 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 104,276ریال
11 تا 1004,190ریال
101 تا 4994,062ریال
500+3,977ریال
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 103,392ریال
11 تا 1003,324ریال
101 تا 4993,222ریال
500+3,155ریال
خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 102,797ریال
11 تا 1002,741ریال
101 تا 4992,657ریال
500+2,601ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 109,274ریال
11 تا 1009,089ریال
101 تا 4998,810ریال
500+8,625ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1041,102ریال
11 تا 10040,280ریال
101 تا 49939,047ریال
500+38,225ریال
1 2 4