صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1046,721ریال
11 تا 10045,787ریال
101 تا 49944,385ریال
500+43,451ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1055,841ریال
11 تا 10054,724ریال
101 تا 49953,049ریال
500+51,932ریال
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1030,562ریال
11 تا 10029,951ریال
101 تا 49929,034ریال
500+28,423ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1018,403ریال
11 تا 10018,035ریال
101 تا 49917,483ریال
500+17,115ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1022,882ریال
11 تا 10022,424ریال
101 تا 49921,738ریال
500+21,280ریال
خازن پلی استر 33 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
33 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 105,508ریال
11 تا 1005,398ریال
101 تا 4995,233ریال
500+5,122ریال
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 104,722ریال
11 تا 1004,628ریال
101 تا 4994,486ریال
500+4,391ریال
خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,962ریال
11 تا 1006,823ریال
101 تا 4996,614ریال
500+6,475ریال
خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1059,522ریال
11 تا 10058,332ریال
101 تا 49956,546ریال
500+55,355ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1010,498ریال
11 تا 10010,288ریال
101 تا 4999,973ریال
500+9,763ریال
1 2 4