صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 103,715ریال
11 تا 1003,641ریال
101 تا 4993,529ریال
500+3,455ریال
خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
3.3 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 105,224ریال
11 تا 1005,120ریال
101 تا 4994,963ریال
500+4,858ریال
خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 103,396ریال
11 تا 1003,328ریال
101 تا 4993,226ریال
500+3,158ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1021,391ریال
11 تا 10020,963ریال
101 تا 49920,321ریال
500+19,894ریال
خازن پلی استر 47 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 107,226ریال
11 تا 1007,081ریال
101 تا 4996,865ریال
500+6,720ریال
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1023,346ریال
11 تا 10022,879ریال
101 تا 49922,179ریال
500+21,712ریال
خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1059,228ریال
11 تا 10058,043ریال
101 تا 49956,267ریال
500+55,082ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1014,263ریال
11 تا 10013,978ریال
101 تا 49913,550ریال
500+13,265ریال
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 104,327ریال
11 تا 1004,240ریال
101 تا 4994,111ریال
500+4,024ریال
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 106,728ریال
11 تا 1006,593ریال
101 تا 4996,392ریال
500+6,257ریال
1 2 3 4