صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 104,199ریال
11 تا 1004,115ریال
101 تا 4993,989ریال
500+3,905ریال
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1026,393ریال
11 تا 10025,865ریال
101 تا 49925,073ریال
500+24,545ریال
خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 103,838ریال
11 تا 1003,761ریال
101 تا 4993,646ریال
500+3,569ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1024,183ریال
11 تا 10023,699ریال
101 تا 49922,974ریال
500+22,490ریال
خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
3.3 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 105,904ریال
11 تا 1005,786ریال
101 تا 4995,609ریال
500+5,491ریال
خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1066,951ریال
11 تا 10065,612ریال
101 تا 49963,603ریال
500+62,264ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1028,866ریال
11 تا 10028,289ریال
101 تا 49927,423ریال
500+26,845ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1047,192ریال
11 تا 10046,248ریال
101 تا 49944,832ریال
500+43,889ریال
خازن پلی استر 47 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 108,165ریال
11 تا 1008,002ریال
101 تا 4997,757ریال
500+7,593ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1016,121ریال
11 تا 10015,799ریال
101 تا 49915,315ریال
500+14,993ریال
1 2 3 4