صفحه اصلی>خازن>خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1025,743ریال
11 تا 5025,228ریال
51 تا 9924,456ریال
100+23,941ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1025,853ریال
11 تا 5025,336ریال
51 تا 9924,560ریال
100+24,043ریال
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1054,124ریال
11 تا 5053,042ریال
51 تا 9951,418ریال
100+50,335ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1048,952ریال
11 تا 5047,973ریال
51 تا 9946,504ریال
100+45,525ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1027,064ریال
11 تا 5026,523ریال
51 تا 9925,711ریال
100+25,170ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز D
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
D
1 تا 10111,389ریال
11 تا 50109,161ریال
51 تا 99105,820ریال
100+103,592ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1061,710ریال
11 تا 5060,476ریال
51 تا 9958,625ریال
100+57,390ریال
خازن تانتالیوم 100 نانو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1022,551ریال
11 تا 5022,100ریال
51 تا 9921,423ریال
100+20,972ریال
خازن تانتالیوم 1 میکرو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1026,622ریال
11 تا 5026,090ریال
51 تا 9925,291ریال
100+24,758ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1044,222ریال
11 تا 5043,338ریال
51 تا 9942,011ریال
100+41,126ریال
1 2 4