صفحه اصلی>خازن>خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1028,161ریال
11 تا 5027,598ریال
51 تا 9926,753ریال
100+26,190ریال
خازن تانتالیوم 100 نانو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1043,682ریال
11 تا 5042,808ریال
51 تا 9941,498ریال
100+40,624ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1033,121ریال
11 تا 5032,459ریال
51 تا 9931,465ریال
100+30,803ریال
خازن تانتالیوم 1 میکرو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1044,804ریال
11 تا 5043,908ریال
51 تا 9942,564ریال
100+41,668ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1051,362ریال
11 تا 5050,335ریال
51 تا 9948,794ریال
100+47,767ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1061,124ریال
11 تا 5059,902ریال
51 تا 9958,068ریال
100+56,845ریال
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1045,123ریال
11 تا 5044,221ریال
51 تا 9942,867ریال
100+41,964ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1032,003ریال
11 تا 5031,363ریال
51 تا 9930,403ریال
100+29,763ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10139,842ریال
11 تا 50137,045ریال
51 تا 99132,850ریال
100+130,053ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1058,404ریال
11 تا 5057,236ریال
51 تا 9955,484ریال
100+54,316ریال
1 2 4