صفحه اصلی>کانکتور

کانکتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کانکتور USB مادگی رایت نوع Mini B پکیج SMD
1 تا 1011,220ریال
11 تا 10010,996ریال
101 تا 49910,659ریال
500+10,435ریال
سوکت سیمکارت 6 پین لولایی
1 تا 1057,601ریال
11 تا 10056,449ریال
101 تا 49954,721ریال
500+53,569ریال
کانکتور پاور قفلدار 2 پین نری صاف
1 تا 105,457ریال
11 تا 1005,348ریال
101 تا 4995,184ریال
500+5,075ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی پین گرد
1 تا 101,241ریال
11 تا 1001,216ریال
101 تا 4991,179ریال
500+1,154ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی ایکس اچ
1 تا 101,241ریال
11 تا 1001,216ریال
101 تا 4991,179ریال
500+1,154ریال
پین فلزی کانکتور پاور قفلدار
1 تا 102,703ریال
11 تا 1002,649ریال
101 تا 4992,568ریال
500+2,514ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی معمولی
1 تا 101,250ریال
11 تا 1001,225ریال
101 تا 4991,188ریال
500+1,163ریال
پین هدر معمولی 40*1 نری رایت 2.54 میلیمتر در 11 میلیمتر
1 تا 1029,253ریال
11 تا 10028,668ریال
101 تا 49927,790ریال
500+27,205ریال
کانکتور پاور قفلدار 3 پین نری صاف
1 تا 108,186ریال
11 تا 1008,022ریال
101 تا 4997,777ریال
500+7,613ریال
پین فلزی کانکتور پاور معمولی
1 تا 102,134ریال
11 تا 1002,091ریال
101 تا 4992,027ریال
500+1,985ریال
1 2 29