صفحه اصلی>کانکتور

کانکتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سوکت سیمکارت 6 پین لولایی
1 تا 1073,321ریال
11 تا 10071,855ریال
101 تا 49969,655ریال
500+68,189ریال
کانکتور USB مادگی رایت نوع Mini B پکیج SMD
1 تا 1018,462ریال
11 تا 10018,093ریال
101 تا 49917,539ریال
500+17,170ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی معمولی
1 تا 103,252ریال
11 تا 1003,187ریال
101 تا 4993,089ریال
500+3,024ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی پین گرد
1 تا 103,243ریال
11 تا 1003,178ریال
101 تا 4993,081ریال
500+3,016ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی ایکس اچ
1 تا 103,243ریال
11 تا 1003,178ریال
101 تا 4993,081ریال
500+3,016ریال
کانکتور پاور قفلدار 2 پین نری صاف
1 تا 108,458ریال
11 تا 1008,289ریال
101 تا 4998,035ریال
500+7,866ریال
پین فلزی کانکتور پاور قفلدار
1 تا 103,702ریال
11 تا 1003,628ریال
101 تا 4993,517ریال
500+3,443ریال
پین هدر معمولی 40*1 نری رایت 2.54 میلیمتر در 11 میلیمتر
1 تا 1031,854ریال
11 تا 10031,217ریال
101 تا 49930,261ریال
500+29,624ریال
کانکتور پاور قفلدار 3 پین نری صاف
1 تا 1011,186ریال
11 تا 10010,962ریال
101 تا 49910,627ریال
500+10,403ریال
پین فلزی کانکتور پاور معمولی
1 تا 103,133ریال
11 تا 1003,070ریال
101 تا 4992,976ریال
500+2,914ریال
1 2 29