برد

دسته
1
نوع
تعداد سوراخ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیبر سوراخ دار 250 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
250
1 تا 522,882ریال
6 تا 1022,424ریال
11 تا 1921,738ریال
20+21,280ریال
فیبر سوراخ دار 567 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
567
1 تا 553,873ریال
6 تا 1052,796ریال
11 تا 1951,179ریال
20+50,102ریال
فیبر سوراخ دار 1650 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
1650
1 تا 5172,703ریال
6 تا 10169,249ریال
11 تا 19164,068ریال
20+160,614ریال
فیبر مدار چاپی استخوانی یک رو 20X15
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5264,384ریال
6 تا 10259,096ریال
11 تا 19251,165ریال
20+245,877ریال
برد بورد مینی 45X35
نوع:
برد بورد
1 تا 573,704ریال
6 تا 1072,230ریال
11 تا 1970,019ریال
20+68,545ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 15X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5241,643ریال
6 تا 10236,810ریال
11 تا 19229,561ریال
20+224,728ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس دو رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
برد بورد مینی
نوع:
برد بورد
1 تا 5254,104ریال
6 تا 10249,022ریال
11 تا 19241,399ریال
20+236,317ریال
برد تبدیل SMD-100 به DIP
نوع:
برد تبدیل
1 تا 568,421ریال
6 تا 1067,053ریال
11 تا 1965,000ریال
20+63,632ریال
1 2