سوکت آی سی

دسته
1
نوع
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سوکت آی سی معمولی 8 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
8
1 تا 104,459ریال
11 تا 1004,370ریال
101 تا 4994,236ریال
500+4,147ریال
زیف سوکت 40 پین
نوع:
زیف سوکت
تعداد پایه:
40
1 تا 10349,801ریال
11 تا 100342,805ریال
101 تا 499332,311ریال
500+325,315ریال
سوکت آی سی معمولی 14 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
14
1 تا 106,669ریال
11 تا 1006,536ریال
101 تا 4996,336ریال
500+6,202ریال
سوکت آی سی 44 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
44
1 تا 1065,234ریال
11 تا 10063,929ریال
101 تا 49961,972ریال
500+60,668ریال
سوکت آی سی 32 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
32
1 تا 1059,624ریال
11 تا 10058,432ریال
101 تا 49956,643ریال
500+55,450ریال
سوکت آی سی نظامی 18 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
18
1 تا 1043,673ریال
11 تا 10042,800ریال
101 تا 49941,489ریال
500+40,616ریال
سوکت آی سی نظامی 16 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
16
1 تا 1037,621ریال
11 تا 10036,869ریال
101 تا 49935,740ریال
500+34,988ریال
سوکت آی سی نظامی 8 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
8
1 تا 1020,133ریال
11 تا 10019,730ریال
101 تا 49919,126ریال
500+18,724ریال
سوکت آی سی معمولی 6 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
6
1 تا 104,731ریال
11 تا 1004,636ریال
101 تا 4994,494ریال
500+4,400ریال
سوکت آی سی معمولی 20 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
20
1 تا 109,618ریال
11 تا 1009,426ریال
101 تا 4999,137ریال
500+8,945ریال
1 2