صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال فونیکس

ترمینال فونیکس

دسته
1
تعداد پایه
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال فونیکس 10 پین رایت
تعداد پایه:
10
حالت:
رایت
1 تا 10129,804ریال
11 تا 100127,208ریال
101 تا 499123,314ریال
500+120,718ریال
ترمینال فونیکس 10 پین صاف
تعداد پایه:
10
حالت:
صاف
1 تا 1085,281ریال
11 تا 10083,575ریال
101 تا 49981,017ریال
500+79,311ریال
ترمینال فونیکس 8 پین رایت
تعداد پایه:
8
حالت:
رایت
1 تا 10105,052ریال
11 تا 100102,951ریال
101 تا 49999,799ریال
500+97,698ریال
ترمینال فونیکس 8 پین صاف
تعداد پایه:
8
حالت:
صاف
1 تا 10104,720ریال
11 تا 100102,626ریال
101 تا 49999,484ریال
500+97,390ریال
ترمینال فونیکس 7 پین رایت
تعداد پایه:
7
حالت:
رایت
1 تا 1091,851ریال
11 تا 10090,014ریال
101 تا 49987,258ریال
500+85,421ریال
ترمینال فونیکس 7 پین صاف
تعداد پایه:
7
حالت:
صاف
1 تا 1091,524ریال
11 تا 10089,694ریال
101 تا 49986,948ریال
500+85,117ریال
ترمینال فونیکس 6 پین صاف
تعداد پایه:
6
حالت:
صاف
1 تا 1078,434ریال
11 تا 10076,865ریال
101 تا 49974,512ریال
500+72,944ریال
ترمینال فونیکس 6 پین رایت
تعداد پایه:
6
حالت:
رایت
1 تا 1078,761ریال
11 تا 10077,186ریال
101 تا 49974,823ریال
500+73,248ریال
ترمینال فونیکس 5 پین رایت
تعداد پایه:
5
حالت:
رایت
1 تا 1065,561ریال
11 تا 10064,250ریال
101 تا 49962,283ریال
500+60,972ریال
ترمینال فونیکس 5 پین صاف
تعداد پایه:
5
حالت:
صاف
1 تا 1065,234ریال
11 تا 10063,929ریال
101 تا 49961,972ریال
500+60,668ریال
1 2