صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال پیچی 2 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
1 تا 1040,562ریال
11 تا 10039,751ریال
101 تا 49938,534ریال
500+37,723ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
1 تا 1076,054ریال
11 تا 10074,533ریال
101 تا 49972,251ریال
500+70,730ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF350
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
1 تا 1038,221ریال
11 تا 10037,457ریال
101 تا 49936,310ریال
500+35,546ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
1 تا 1062,403ریال
11 تا 10061,155ریال
101 تا 49959,283ریال
500+58,035ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
1 تا 10117,521ریال
11 تا 100115,171ریال
101 تا 499111,645ریال
500+109,295ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
1 تا 1072,803ریال
11 تا 10071,347ریال
101 تا 49969,163ریال
500+67,707ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
1 تا 1067,992ریال
11 تا 10066,632ریال
101 تا 49964,592ریال
500+63,233ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
1 تا 1042,381ریال
11 تا 10041,533ریال
101 تا 49940,262ریال
500+39,414ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2
1 تا 1050,703ریال
11 تا 10049,689ریال
101 تا 49948,168ریال
500+47,154ریال