صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال پیچی 2 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
1 تا 1064,401ریال
11 تا 10063,113ریال
101 تا 49961,181ریال
500+59,893ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
1 تا 1055,204ریال
11 تا 10054,100ریال
101 تا 49952,444ریال
500+51,340ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
1 تا 1035,883ریال
11 تا 10035,165ریال
101 تا 49934,089ریال
500+33,371ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
1 تا 1067,278ریال
11 تا 10065,932ریال
101 تا 49963,914ریال
500+62,569ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF350
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
1 تا 1033,813ریال
11 تا 10033,137ریال
101 تا 49932,122ریال
500+31,446ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
1 تا 10103,964ریال
11 تا 100101,885ریال
101 تا 49998,766ریال
500+96,687ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
1 تا 1060,146ریال
11 تا 10058,943ریال
101 تا 49957,139ریال
500+55,936ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
1 تا 1037,494ریال
11 تا 10036,744ریال
101 تا 49935,619ریال
500+34,869ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2
1 تا 1044,851ریال
11 تا 10043,954ریال
101 تا 49942,608ریال
500+41,711ریال