پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10119,702ریال
11 تا 100117,308ریال
101 تا 999113,717ریال
1000+111,323ریال
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,502ریال
11 تا 1007,352ریال
101 تا 9997,127ریال
1000+6,977ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1033,150ریال
11 تا 10032,487ریال
101 تا 99931,493ریال
1000+30,830ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,256ریال
11 تا 1006,131ریال
101 تا 9995,943ریال
1000+5,818ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1014,025ریال
11 تا 10013,745ریال
101 تا 99913,324ریال
1000+13,043ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1012,466ریال
11 تا 10012,217ریال
101 تا 99911,843ریال
1000+11,593ریال