پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10142,562ریال
11 تا 100139,711ریال
101 تا 999135,434ریال
1000+132,583ریال
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,778ریال
11 تا 1007,622ریال
101 تا 9997,389ریال
1000+7,234ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1040,643ریال
11 تا 10039,830ریال
101 تا 99938,611ریال
1000+37,798ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,564ریال
11 تا 10018,193ریال
101 تا 99917,636ریال
1000+17,265ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,545ریال
11 تا 1006,414ریال
101 تا 9996,218ریال
1000+6,087ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1017,124ریال
11 تا 10016,782ریال
101 تا 99916,268ریال
1000+15,925ریال