دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود 1N4148
پارت اصلی:
1N4148
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,344ریال
11 تا 1001,317ریال
101 تا 9991,277ریال
1000+1,250ریال
دیود 1N4007
پارت اصلی:
1N4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,181ریال
11 تا 1005,077ریال
101 تا 9994,922ریال
1000+4,818ریال
دیود UF5408
پارت اصلی:
UF5408
نوع نصب:
DIP
1 تا 1022,542ریال
11 تا 10022,091ریال
101 تا 99921,415ریال
1000+20,964ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,421ریال
11 تا 1007,273ریال
101 تا 9997,050ریال
1000+6,902ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,801ریال
11 تا 10023,325ریال
101 تا 99922,611ریال
1000+22,135ریال
دیود MUR460
پارت اصلی:
MUR460
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,502ریال
11 تا 10024,012ریال
101 تا 99923,277ریال
1000+22,787ریال
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,906ریال
11 تا 10010,688ریال
101 تا 99910,361ریال
1000+10,143ریال
دیود SR260
پارت اصلی:
SR260
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,251ریال
11 تا 10010,046ریال
101 تا 9999,738ریال
1000+9,533ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,700ریال
11 تا 1005,586ریال
101 تا 9995,415ریال
1000+5,301ریال
دیود 1N4937
پارت اصلی:
1N4937
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,010ریال
11 تا 1005,890ریال
101 تا 9995,710ریال
1000+5,589ریال
1 2 3