آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1037,961ریال
11 تا 5037,202ریال
51 تا 9936,063ریال
100+35,304ریال
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1017,553ریال
11 تا 5017,202ریال
51 تا 9916,675ریال
100+16,324ریال
رگولاتور L7809CV پکیج TO-220
1 تا 1030,554ریال
11 تا 5029,943ریال
51 تا 9929,026ریال
100+28,415ریال
رگولاتور L7805CV پکیج TO-220
1 تا 1032,632ریال
11 تا 5031,979ریال
51 تا 9931,000ریال
100+30,348ریال
رگولاتور AMS1117-1.8 پکیج SOT-223
1 تا 108,309ریال
11 تا 508,143ریال
51 تا 997,894ریال
100+7,727ریال
رگولاتور AMS1117-5 پکیج SOT-223
1 تا 107,735ریال
11 تا 507,580ریال
51 تا 997,348ریال
100+7,194ریال
رگولاتور LM2576HVS-5 پکیج D2-PAK
1 تا 10148,202ریال
11 تا 50145,238ریال
51 تا 99140,792ریال
100+137,828ریال
رگولاتور LM2596S-ADJ پکیج D2-PAK
1 تا 1063,143ریال
11 تا 5061,880ریال
51 تا 9959,986ریال
100+58,723ریال
رگولاتور LM317T پکیج TO-220
1 تا 1039,780ریال
11 تا 5038,984ریال
51 تا 9937,791ریال
100+36,995ریال
آی سی LM386M-1 پکیج SOP-8
1 تا 1012,976ریال
11 تا 5012,716ریال
51 تا 9912,327ریال
100+12,068ریال
1 2 19