سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1012,364ریال
11 تا 10012,117ریال
101 تا 49911,746ریال
500+11,499ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1017,680ریال
11 تا 10017,326ریال
101 تا 49916,796ریال
500+16,442ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1024,961ریال
11 تا 10024,462ریال
101 تا 49923,713ریال
500+23,214ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1015,602ریال
11 تا 10015,290ریال
101 تا 49914,822ریال
500+14,510ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1089,051ریال
11 تا 10087,270ریال
101 تا 49984,598ریال
500+82,817ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1015,734ریال
11 تا 10015,419ریال
101 تا 49914,947ریال
500+14,633ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 105,449ریال
11 تا 1005,340ریال
101 تا 4995,177ریال
500+5,068ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1015,861ریال
11 تا 10015,544ریال
101 تا 49915,068ریال
500+14,751ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1038,352ریال
11 تا 10037,585ریال
101 تا 49936,434ریال
500+35,667ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10116,353ریال
11 تا 100114,026ریال
101 تا 499110,535ریال
500+108,208ریال
1 2 5