سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 220 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10100,101ریال
11 تا 10098,099ریال
101 تا 49995,096ریال
500+93,094ریال
سلف 100 نانو هانری SMD پکیج 0805
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
پکیج:
0805
1 تا 103,813ریال
11 تا 1003,737ریال
101 تا 4993,622ریال
500+3,546ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 1010,740ریال
11 تا 10010,525ریال
101 تا 49910,203ریال
500+9,988ریال
سلف 220 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1018,331ریال
11 تا 10017,964ریال
101 تا 49917,414ریال
500+17,048ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10101,660ریال
11 تا 10099,627ریال
101 تا 49996,577ریال
500+94,544ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10102,833ریال
11 تا 100100,776ریال
101 تا 49997,691ریال
500+95,635ریال
سلف 1 میکرو هانری SMD پکیج 0603
ظرفیت سلف:
1 میکرو هانری
پکیج:
0603
1 تا 103,031ریال
11 تا 1002,970ریال
101 تا 4992,879ریال
500+2,819ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 7X7X5
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
7X7X5
1 تا 1039,134ریال
11 تا 10038,351ریال
101 تا 49937,177ریال
500+36,395ریال
سلف 470 میکرو هانری SMD پکیج 7X7X5
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
پکیج:
7X7X5
1 تا 1036,011ریال
11 تا 10035,291ریال
101 تا 49934,210ریال
500+33,490ریال
سلف 470 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10104,521ریال
11 تا 100102,431ریال
101 تا 49999,295ریال
500+97,205ریال
1 2 3 5