سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1010,825ریال
11 تا 10010,609ریال
101 تا 49910,284ریال
500+10,067ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,201ریال
11 تا 10015,877ریال
101 تا 49915,391ریال
500+15,067ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1018,063ریال
11 تا 10017,702ریال
101 تا 49917,160ریال
500+16,799ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,039ریال
11 تا 10012,778ریال
101 تا 49912,387ریال
500+12,126ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 104,522ریال
11 تا 1004,432ریال
101 تا 4994,296ریال
500+4,205ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,707ریال
11 تا 10013,433ریال
101 تا 49913,022ریال
500+12,748ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,566ریال
11 تا 10013,295ریال
101 تا 49912,888ریال
500+12,616ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1077,142ریال
11 تا 10075,599ریال
101 تا 49973,285ریال
500+71,742ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1029,262ریال
11 تا 10028,677ریال
101 تا 49927,799ریال
500+27,214ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1081,341ریال
11 تا 10079,714ریال
101 تا 49977,274ریال
500+75,647ریال
1 2 5