ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5145,601ریال
6 تا 10142,689ریال
11 تا 19138,321ریال
20+135,409ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5139,103ریال
6 تا 10136,321ریال
11 تا 19132,148ریال
20+129,366ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5145,601ریال
6 تا 10142,689ریال
11 تا 19138,321ریال
20+135,409ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5150,803ریال
6 تا 10147,787ریال
11 تا 19143,263ریال
20+140,247ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5192,402ریال
6 تا 10188,554ریال
11 تا 19182,782ریال
20+178,934ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5266,501ریال
6 تا 10261,171ریال
11 تا 19253,176ریال
20+247,846ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5298,533ریال
6 تا 10292,562ریال
11 تا 19283,606ریال
20+277,636ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 51,205,602ریال
6 تا 101,181,490ریال
11 تا 191,145,322ریال
20+1,121,210ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,137,504ریال
6 تا 101,114,754ریال
11 تا 191,080,629ریال
20+1,057,879ریال
1 2 3