صفحه اصلی>ماژول>ماژول کاربردی

ماژول کاربردی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول HX711
1 تا 5254,881ریال
6 تا 10249,783ریال
11 تا 19242,137ریال
20+237,039ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5335,521ریال
6 تا 10328,811ریال
11 تا 19318,745ریال
20+312,035ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5433,441ریال
6 تا 10424,772ریال
11 تا 19411,769ریال
20+403,100ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 52,098,081ریال
6 تا 102,056,119ریال
11 تا 191,993,177ریال
20+1,951,215ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,419,840ریال
6 تا 101,391,443ریال
11 تا 191,348,848ریال
20+1,320,451ریال
ماژول ESP-12F
1 تا 5577,444ریال
6 تا 10565,895ریال
11 تا 19548,572ریال
20+537,023ریال
ماژول ESP-12E
1 تا 5597,601ریال
6 تا 10585,649ریال
11 تا 19567,721ریال
20+555,769ریال
ماژول رله 5 ولت 4 کاناله
1 تا 51,049,763ریال
6 تا 101,028,768ریال
11 تا 19997,275ریال
20+976,280ریال
ماژول NRF24L01+PA+LNA
1 تا 5878,403ریال
6 تا 10860,835ریال
11 تا 19834,483ریال
20+816,915ریال
ماژول GY-30
1 تا 5421,923ریال
6 تا 10413,485ریال
11 تا 19400,827ریال
20+392,388ریال
1 2