صفحه اصلی>ماژول>ماژول جریان

ماژول جریان

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول ACS712 نوع 20 آمپر
1 تا 5561,604ریال
6 تا 10550,372ریال
11 تا 19533,524ریال
20+522,292ریال
ماژول ACS712 نوع 30 آمپر
1 تا 5505,444ریال
6 تا 10495,335ریال
11 تا 19480,172ریال
20+470,063ریال