صفحه اصلی>ماژول>ماژول جریان

ماژول جریان

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول ACS712 نوع 20 آمپر
1 تا 5651,304ریال
6 تا 10638,278ریال
11 تا 19618,739ریال
20+605,713ریال
ماژول ACS712 نوع 30 آمپر
1 تا 5544,702ریال
6 تا 10533,808ریال
11 تا 19517,467ریال
20+506,573ریال