ماژول RF

دسته
1
نوع
ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن
فرکانس
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
نوع:
فرستنده
مدولاسیون:
ASK
فرکانس:
433 مگا هرتز
1 تا 5193,703ریال
6 تا 10189,829ریال
11 تا 19184,018ریال
20+180,144ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
نوع:
فرستنده
مدولاسیون:
ASK
فرکانس:
315 مگا هرتز
1 تا 5226,202ریال
6 تا 10221,678ریال
11 تا 19214,892ریال
20+210,368ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
نوع:
گیرنده
مدولاسیون:
ASK
فرکانس:
433 مگا هرتز
1 تا 5235,302ریال
6 تا 10230,596ریال
11 تا 19223,537ریال
20+218,831ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
نوع:
گیرنده
مدولاسیون:
ASK
فرکانس:
315 مگا هرتز
1 تا 5227,503ریال
6 تا 10222,953ریال
11 تا 19216,128ریال
20+211,578ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
نوع:
گیرنده
مدولاسیون:
ASK
فرکانس:
315 مگا هرتز
1 تا 5373,805ریال
6 تا 10366,329ریال
11 تا 19355,115ریال
20+347,639ریال