تگ RFID

دسته
1
فرکانس
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تگ RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1063,181ریال
11 تا 10061,917ریال
101 تا 19960,022ریال
200+58,758ریال
کارت RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 10115,834ریال
11 تا 100113,517ریال
101 تا 199110,042ریال
200+107,726ریال
کارت RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 10110,114ریال
11 تا 100107,912ریال
101 تا 199104,608ریال
200+102,406ریال
تگ RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 10106,731ریال
11 تا 100104,596ریال
101 تا 199101,394ریال
200+99,260ریال