صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
1 تا 10646ریال
11 تا 100633ریال
101 تا 999614ریال
1000+601ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 101,110ریال
11 تا 1001,088ریال
101 تا 9991,055ریال
1000+1,032ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
1 تا 10646ریال
11 تا 100633ریال
101 تا 999614ریال
1000+601ریال
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 101,105ریال
11 تا 1001,083ریال
101 تا 9991,050ریال
1000+1,028ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10799ریال
11 تا 100783ریال
101 تا 999759ریال
1000+743ریال
مقاومت 47 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10799ریال
11 تا 100783ریال
101 تا 999759ریال
1000+743ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.