صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10442ریال
11 تا 100433ریال
101 تا 999420ریال
1000+411ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10459ریال
11 تا 100450ریال
101 تا 999436ریال
1000+427ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10638ریال
11 تا 100625ریال
101 تا 999606ریال
1000+593ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10651ریال
11 تا 100638ریال
101 تا 999618ریال
1000+605ریال
مقاومت 330 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10468ریال
11 تا 100459ریال
101 تا 999445ریال
1000+435ریال
مقاومت 33 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 100509ریال
101 تا 999493ریال
1000+483ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10459ریال
11 تا 100450ریال
101 تا 999436ریال
1000+427ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10761ریال
11 تا 100746ریال
101 تا 999723ریال
1000+708ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 101,046ریال
11 تا 1001,025ریال
101 تا 999994ریال
1000+973ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 100509ریال
101 تا 999493ریال
1000+483ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.