صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10736ریال
11 تا 100721ریال
101 تا 999699ریال
1000+684ریال
مقاومت 6.8 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
مقاومت 22 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10468ریال
11 تا 100459ریال
101 تا 999445ریال
1000+435ریال
مقاومت 100 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10974ریال
11 تا 100955ریال
101 تا 999925ریال
1000+906ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10736ریال
11 تا 100721ریال
101 تا 999699ریال
1000+684ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 106,775ریال
11 تا 1006,640ریال
101 تا 4996,436ریال
500+6,301ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10438ریال
11 تا 100429ریال
101 تا 999416ریال
1000+407ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10604ریال
11 تا 100592ریال
101 تا 999574ریال
1000+562ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.