صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 47 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10498ریال
11 تا 100488ریال
101 تا 999473ریال
1000+463ریال
مقاومت 10 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
مقاومت 10 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10604ریال
11 تا 100592ریال
101 تا 999574ریال
1000+562ریال
مقاومت 100 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10761ریال
11 تا 100746ریال
101 تا 999723ریال
1000+708ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10523ریال
11 تا 100513ریال
101 تا 999497ریال
1000+486ریال
مقاومت 330 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10476ریال
11 تا 100466ریال
101 تا 999452ریال
1000+443ریال
مقاومت 0 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
مقاومت 33 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
1 2 3 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.