صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10578ریال
11 تا 100566ریال
101 تا 999549ریال
1000+538ریال
مقاومت 120 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10604ریال
11 تا 100592ریال
101 تا 999574ریال
1000+562ریال
مقاومت 12 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10744ریال
11 تا 100729ریال
101 تا 999707ریال
1000+692ریال
مقاومت 1.2 مگا اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10578ریال
11 تا 100566ریال
101 تا 999549ریال
1000+538ریال
مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10736ریال
11 تا 100721ریال
101 تا 999699ریال
1000+684ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10570ریال
11 تا 100559ریال
101 تا 999542ریال
1000+530ریال
1 51 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.