صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
پتانسیومتر 500 اهم خوابیده
1 تا 1016,448ریال
11 تا 10016,119ریال
101 تا 49915,626ریال
500+15,297ریال
مقاومت 8.2 مگا اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
مقاومت 6.8 مگا اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
مقاومت 2.2 مگا اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
مقاومت 1.5 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
مقاومت 1.2 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
1 51 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.