صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
1 تا 10561ریال
11 تا 100550ریال
101 تا 999533ریال
1000+522ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
1 تا 10561ریال
11 تا 100550ریال
101 تا 999533ریال
1000+522ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10459ریال
11 تا 100450ریال
101 تا 999436ریال
1000+427ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 101,037ریال
11 تا 1001,016ریال
101 تا 999985ریال
1000+964ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10459ریال
11 تا 100450ریال
101 تا 999436ریال
1000+427ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10638ریال
11 تا 100625ریال
101 تا 999606ریال
1000+593ریال
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 101,003ریال
11 تا 100983ریال
101 تا 999953ریال
1000+933ریال
مقاومت 2.2 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10672ریال
11 تا 100659ریال
101 تا 999638ریال
1000+625ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10638ریال
11 تا 100625ریال
101 تا 999606ریال
1000+593ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10459ریال
11 تا 100450ریال
101 تا 999436ریال
1000+427ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.