صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
1 تا 10442ریال
11 تا 100433ریال
101 تا 999420ریال
1000+411ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
1 تا 10442ریال
11 تا 100433ریال
101 تا 999420ریال
1000+411ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10787ریال
11 تا 100771ریال
101 تا 999748ریال
1000+732ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10761ریال
11 تا 100746ریال
101 تا 999723ریال
1000+708ریال
مقاومت 2.2 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10523ریال
11 تا 100513ریال
101 تا 999497ریال
1000+486ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10366ریال
11 تا 100359ریال
101 تا 999348ریال
1000+340ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10498ریال
11 تا 100488ریال
101 تا 999473ریال
1000+463ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10498ریال
11 تا 100488ریال
101 تا 999473ریال
1000+463ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.