صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 0 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
0 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,257ریال
11 تا 1002,212ریال
101 تا 2992,144ریال
300+2,099ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,223ریال
11 تا 1002,179ریال
101 تا 2992,112ریال
300+2,067ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,189ریال
11 تا 1002,145ریال
101 تا 2992,080ریال
300+2,036ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,210ریال
11 تا 1002,166ریال
101 تا 2992,100ریال
300+2,055ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,141ریال
11 تا 10026,598ریال
101 تا 29925,784ریال
300+25,241ریال
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
220 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1029,325ریال
11 تا 10028,739ریال
101 تا 29927,859ریال
300+27,272ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,948ریال
11 تا 10027,389ریال
101 تا 29926,551ریال
300+25,992ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,141ریال
11 تا 10026,598ریال
101 تا 29925,784ریال
300+25,241ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,563ریال
11 تا 10016,232ریال
101 تا 29915,735ریال
300+15,404ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,714ریال
11 تا 10017,360ریال
101 تا 29916,828ریال
300+16,474ریال
1 2