صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 100 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
100 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1034,451ریال
11 تا 10033,762ریال
101 تا 29932,728ریال
300+32,039ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,063ریال
11 تا 10020,642ریال
101 تا 29920,010ریال
300+19,589ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1032,764ریال
11 تا 10032,109ریال
101 تا 29931,126ریال
300+30,471ریال
مقاومت آرایه ای 330 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
330 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1032,764ریال
11 تا 10032,109ریال
101 تا 29931,126ریال
300+30,471ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1033,801ریال
11 تا 10033,125ریال
101 تا 29932,111ریال
300+31,435ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,804ریال
11 تا 10020,388ریال
101 تا 29919,764ریال
300+19,348ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,812ریال
11 تا 10017,456ریال
101 تا 29916,921ریال
300+16,565ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1032,891ریال
11 تا 10032,233ریال
101 تا 29931,246ریال
300+30,589ریال
1 2