صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 100 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
100 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1030,243ریال
11 تا 10029,638ریال
101 تا 29928,731ریال
300+28,126ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,810ریال
11 تا 10015,494ریال
101 تا 29915,020ریال
300+14,703ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1028,641ریال
11 تا 10028,068ریال
101 تا 29927,209ریال
300+26,636ریال
مقاومت آرایه ای 330 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
330 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1025,122ریال
11 تا 10024,620ریال
101 تا 29923,866ریال
300+23,363ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,323ریال
11 تا 10023,837ریال
101 تا 29923,107ریال
300+22,620ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,442ریال
11 تا 10017,093ریال
101 تا 29916,570ریال
300+16,221ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,017ریال
11 تا 10013,737ریال
101 تا 29913,316ریال
300+13,036ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,200ریال
11 تا 10026,656ریال
101 تا 29925,840ریال
300+25,296ریال
1 2