صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2470
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2463
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2464
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA4777
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2467
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 1 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2466
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA4877
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2468
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 1 مگا اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2461
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
حالت:
خوابیده
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2469
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 2