مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10498ریال
11 تا 100488ریال
101 تا 999473ریال
1000+463ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10413ریال
11 تا 100405ریال
101 تا 999392ریال
1000+384ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10498ریال
11 تا 100488ریال
101 تا 999473ریال
1000+463ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10413ریال
11 تا 100405ریال
101 تا 999392ریال
1000+384ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10566ریال
11 تا 100555ریال
101 تا 999538ریال
1000+526ریال
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
120 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10863ریال
11 تا 100846ریال
101 تا 999820ریال
1000+803ریال
مقاومت 2.2 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10591ریال
11 تا 100579ریال
101 تا 999561ریال
1000+550ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10566ریال
11 تا 100555ریال
101 تا 999538ریال
1000+526ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10413ریال
11 تا 100405ریال
101 تا 999392ریال
1000+384ریال
1 2 30