ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,423ریال
11 تا 1009,235ریال
101 تا 4998,952ریال
500+8,763ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,591ریال
11 تا 10010,379ریال
101 تا 49910,061ریال
500+9,850ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,883ریال
11 تا 1008,705ریال
101 تا 4998,439ریال
500+8,261ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,423ریال
11 تا 1009,235ریال
101 تا 4998,952ریال
500+8,763ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 105,164ریال
11 تا 1005,061ریال
101 تا 4994,906ریال
500+4,803ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1011,042ریال
11 تا 10010,821ریال
101 تا 49910,490ریال
500+10,269ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1011,072ریال
11 تا 10010,851ریال
101 تا 49910,518ریال
500+10,297ریال
ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1011,131ریال
11 تا 10010,908ریال
101 تا 49910,574ریال
500+10,352ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 1012,916ریال
11 تا 10012,658ریال
101 تا 49912,270ریال
500+12,012ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1016,053ریال
11 تا 10015,732ریال
101 تا 49915,250ریال
500+14,929ریال
1 2 3