وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 108,267ریال
11 تا 1008,102ریال
101 تا 4997,854ریال
500+7,688ریال
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1016,053ریال
11 تا 10015,732ریال
101 تا 49915,250ریال
500+14,929ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1031,654ریال
11 تا 10031,021ریال
101 تا 49930,071ریال
500+29,438ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 108,071ریال
11 تا 1007,910ریال
101 تا 4997,667ریال
500+7,506ریال
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,346ریال
11 تا 1009,159ریال
101 تا 4998,879ریال
500+8,692ریال
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
270 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 107,591ریال
11 تا 1007,439ریال
101 تا 4997,211ریال
500+7,060ریال
وریستور 470 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 108,658ریال
11 تا 1008,485ریال
101 تا 4998,225ریال
500+8,052ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1064,953ریال
11 تا 10063,654ریال
101 تا 49961,705ریال
500+60,406ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1030,600ریال
11 تا 10029,988ریال
101 تا 49929,070ریال
500+28,458ریال
وریستور 390 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1015,904ریال
11 تا 10015,586ریال
101 تا 49915,109ریال
500+14,791ریال
1 2