وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1016,448ریال
11 تا 10016,119ریال
101 تا 49915,626ریال
500+15,297ریال
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 1010,387ریال
11 تا 10010,179ریال
101 تا 4999,868ریال
500+9,660ریال
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
270 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,627ریال
11 تا 1009,434ریال
101 تا 4999,146ریال
500+8,953ریال
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,580ریال
11 تا 1009,388ریال
101 تا 4999,101ریال
500+8,909ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1032,432ریال
11 تا 10031,783ریال
101 تا 49930,810ریال
500+30,162ریال
وریستور 470 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 108,938ریال
11 تا 1008,759ریال
101 تا 4998,491ریال
500+8,312ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1034,502ریال
11 تا 10033,812ریال
101 تا 49932,777ریال
500+32,087ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,733ریال
11 تا 1009,538ریال
101 تا 4999,246ریال
500+9,052ریال
وریستور 390 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1017,022ریال
11 تا 10016,682ریال
101 تا 49916,171ریال
500+15,830ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1070,036ریال
11 تا 10068,635ریال
101 تا 49966,534ریال
500+65,133ریال
1 2