صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آجری

مقاومت آجری

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آجری 0.47 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
0.47 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 68 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
68 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 25 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
25 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 2.2 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 390 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
390 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 10 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
10 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 470 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
470 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 15 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
15 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 15 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
15 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1077,801ریال
11 تا 5076,245ریال
51 تا 9973,911ریال
100+72,355ریال
مقاومت آجری 100 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1091,069ریال
11 تا 5089,248ریال
51 تا 9986,516ریال
100+84,694ریال
1 2 4