صفحه اصلی>سنسور>سنسور گاز

سنسور گاز

دسته
1
تعداد پایه
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10218,812ریال
11 تا 50214,436ریال
51 تا 99207,871ریال
100+203,495ریال
سنسور MQ-2
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10327,004ریال
11 تا 50320,464ریال
51 تا 99310,654ریال
100+304,114ریال
سنسور MQ-9
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10459,001ریال
11 تا 50449,821ریال
51 تا 99436,051ریال
100+426,871ریال
سنسور MQ-5
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10348,003ریال
11 تا 50341,043ریال
51 تا 99330,603ریال
100+323,643ریال