صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10162,801ریال
11 تا 50159,545ریال
51 تا 99154,661ریال
100+151,405ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10177,102ریال
11 تا 50173,560ریال
51 تا 99168,247ریال
100+164,705ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 10909,705ریال
11 تا 50891,511ریال
51 تا 99864,220ریال
100+846,026ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10247,503ریال
11 تا 50242,553ریال
51 تا 99235,128ریال
100+230,178ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10272,804ریال
11 تا 50267,348ریال
51 تا 99259,164ریال
100+253,708ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 1098,337ریال
11 تا 5096,370ریال
51 تا 9993,420ریال
100+91,453ریال