صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10266,004ریال
11 تا 50260,684ریال
51 تا 99252,704ریال
100+247,384ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10288,401ریال
11 تا 50282,633ریال
51 تا 99273,981ریال
100+268,213ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 101,715,003ریال
11 تا 501,680,703ریال
51 تا 991,629,253ریال
100+1,594,953ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10247,503ریال
11 تا 50242,553ریال
51 تا 99235,128ریال
100+230,178ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10272,804ریال
11 تا 50267,348ریال
51 تا 99259,164ریال
100+253,708ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10139,022ریال
11 تا 50136,242ریال
51 تا 99132,071ریال
100+129,290ریال