صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10273,603ریال
11 تا 50268,131ریال
51 تا 99259,923ریال
100+254,451ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10296,642ریال
11 تا 50290,709ریال
51 تا 99281,810ریال
100+275,877ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 10909,705ریال
11 تا 50891,511ریال
51 تا 99864,220ریال
100+846,026ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10247,503ریال
11 تا 50242,553ریال
51 تا 99235,128ریال
100+230,178ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10272,804ریال
11 تا 50267,348ریال
51 تا 99259,164ریال
100+253,708ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10146,880ریال
11 تا 50143,942ریال
51 تا 99139,536ریال
100+136,598ریال