صفحه اصلی>تجهیزات لحیم کاری

تجهیزات لحیم کاری

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
اسفنج نسوز مربعی 55 میلیمتر
1 تا 543,121ریال
6 تا 1042,259ریال
11 تا 1940,965ریال
20+40,103ریال
اسفنج نسوز گرد 50 میلیمتر
1 تا 1047,881ریال
11 تا 5046,923ریال
51 تا 9945,487ریال
100+44,529ریال
نوک هویه 60 وات GOOT
1 تا 5379,262ریال
6 تا 10371,677ریال
11 تا 19360,299ریال
20+352,714ریال
نوک هویه 40 وات GOOT
1 تا 5333,902ریال
6 تا 10327,224ریال
11 تا 19317,207ریال
20+310,529ریال
اسفنج نسوز مربعی 55 میلیمتر
1 تا 10289,804ریال
11 تا 50284,008ریال
51 تا 99275,314ریال
100+269,518ریال
سیم لحیم 0.8 میلیمتر 100 گرمی آساهی
1 تا 51,558,624ریال
6 تا 101,527,452ریال
11 تا 191,480,693ریال
20+1,449,520ریال