صفحه اصلی>تجهیزات لحیم کاری

تجهیزات لحیم کاری

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
اسفنج نسوز مربعی 55 میلیمتر
1 تا 559,670ریال
6 تا 1058,477ریال
11 تا 1956,687ریال
20+55,493ریال
اسفنج نسوز گرد 50 میلیمتر
1 تا 1055,250ریال
11 تا 5054,145ریال
51 تا 9952,488ریال
100+51,383ریال
نوک هویه 60 وات GOOT
1 تا 5494,003ریال
6 تا 10484,123ریال
11 تا 19469,303ریال
20+459,423ریال
سیم لحیم 0.8 میلیمتر 100 گرمی آساهی
1 تا 53,211,003ریال
6 تا 103,146,783ریال
11 تا 193,050,453ریال
20+2,986,233ریال
نوک هویه 40 وات GOOT
1 تا 5440,704ریال
6 تا 10431,890ریال
11 تا 19418,669ریال
20+409,855ریال