صفحه اصلی>تجهیزات لحیم کاری

تجهیزات لحیم کاری

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
اسفنج نسوز مربعی 55 میلیمتر
1 تا 544,851ریال
6 تا 1043,954ریال
11 تا 1942,608ریال
20+41,711ریال
اسفنج نسوز گرد 50 میلیمتر
1 تا 1048,234ریال
11 تا 5047,269ریال
51 تا 9945,822ریال
100+44,858ریال
نوک هویه 60 وات GOOT
1 تا 5391,302ریال
6 تا 10383,476ریال
11 تا 19371,737ریال
20+363,911ریال
نوک هویه 40 وات GOOT
1 تا 5247,503ریال
6 تا 10242,553ریال
11 تا 19235,128ریال
20+230,178ریال
اسفنج نسوز مربعی 55 میلیمتر
1 تا 10383,503ریال
11 تا 50375,833ریال
51 تا 99364,328ریال
100+356,658ریال
سیم لحیم 0.8 میلیمتر 100 گرمی آساهی
1 تا 52,216,503ریال
6 تا 102,172,173ریال
11 تا 192,105,678ریال
20+2,061,348ریال