کیپد

دسته
1
تعداد ردیف
تعداد ستون
تعداد سوئیچ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کیپد فلت 1X4 ساده
تعداد ردیف:
1
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
4
1 تا 5230,104ریال
6 تا 10225,502ریال
11 تا 19218,599ریال
20+213,997ریال
کیپد فلت 4X3 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
3
تعداد سوئیچ:
12
1 تا 5262,604ریال
6 تا 10257,352ریال
11 تا 19249,474ریال
20+244,222ریال
کیپد فلت 5X4 ماتریسی
تعداد ردیف:
5
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
20
1 تا 5420,002ریال
6 تا 10411,602ریال
11 تا 19399,002ریال
20+390,602ریال
کیپد فلت 4X4 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
16
1 تا 5297,704ریال
6 تا 10291,750ریال
11 تا 19282,819ریال
20+276,865ریال