تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 107,995ریال
11 تا 1007,835ریال
101 تا 4997,595ریال
500+7,435ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X13
تعداد پایه:
4
1 تا 1020,583ریال
11 تا 10020,171ریال
101 تا 49919,554ریال
500+19,142ریال
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 106,652ریال
11 تا 1006,519ریال
101 تا 4996,319ریال
500+6,186ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 105,364ریال
11 تا 1005,257ریال
101 تا 4995,096ریال
500+4,989ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5
تعداد پایه:
4
1 تا 107,060ریال
11 تا 1006,919ریال
101 تا 4996,707ریال
500+6,566ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 104,692ریال
11 تا 1004,598ریال
101 تا 4994,457ریال
500+4,364ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X5
تعداد پایه:
4
1 تا 1015,963ریال
11 تا 10015,644ریال
101 تا 49915,165ریال
500+14,846ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X4.3
تعداد پایه:
4
1 تا 1010,069ریال
11 تا 1009,868ریال
101 تا 4999,566ریال
500+9,364ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 106,902ریال
11 تا 1006,764ریال
101 تا 4996,557ریال
500+6,419ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X8.5
تعداد پایه:
4
1 تا 1018,764ریال
11 تا 10018,389ریال
101 تا 49917,826ریال
500+17,451ریال
1 2