صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور SS8050 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,425ریال
11 تا 1004,337ریال
101 تا 4994,204ریال
500+4,115ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC945-P
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,966ریال
11 تا 1003,887ریال
101 تا 4993,768ریال
500+3,688ریال
ترانزیستور BC817-40 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BC817-40
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,528ریال
11 تا 1006,397ریال
101 تا 4996,202ریال
500+6,071ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SA733
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,167ریال
11 تا 1003,104ریال
101 تا 4993,009ریال
500+2,945ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC1815
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,838ریال
11 تا 1003,761ریال
101 تا 4993,646ریال
500+3,569ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC547B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,314ریال
11 تا 1004,228ریال
101 تا 4994,098ریال
500+4,012ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
C945
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,087ریال
11 تا 1002,045ریال
101 تا 4991,983ریال
500+1,941ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC337-40
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,705ریال
11 تا 1004,611ریال
101 تا 4994,470ریال
500+4,376ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,845ریال
11 تا 1004,748ریال
101 تا 4994,603ریال
500+4,506ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC548B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,369ریال
11 تا 1004,282ریال
101 تا 4994,151ریال
500+4,063ریال
1 2 5