صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور MOSFET

ترانزیستور MOSFET

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRFZ44NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10130,063ریال
11 تا 100127,462ریال
101 تا 499123,560ریال
500+120,959ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF4905PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10292,604ریال
11 تا 100286,752ریال
101 تا 499277,974ریال
500+272,122ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF9540NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10215,603ریال
11 تا 100211,291ریال
101 تا 499204,823ریال
500+200,511ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF840PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10270,203ریال
11 تا 100264,799ریال
101 تا 499256,693ریال
500+251,289ریال
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF740PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10240,801ریال
11 تا 100235,985ریال
101 تا 499228,761ریال
500+223,945ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
پارت اصلی:
IRFP450PBF
پکیج:
TO-247
نوع نصب:
DIP
1 تا 10490,004ریال
11 تا 100480,204ریال
101 تا 499465,504ریال
500+455,704ریال
ترانزیستور IRLML6402TRPBF پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML6402TRPBF
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1063,143ریال
11 تا 10061,880ریال
101 تا 49959,986ریال
500+58,723ریال
ترانزیستور IRLML2502 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML2502
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1063,143ریال
11 تا 10061,880ریال
101 تا 49959,986ریال
500+58,723ریال
ترانزیستور MMBF170 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
MMBF170
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1032,623ریال
11 تا 10031,971ریال
101 تا 49930,992ریال
500+30,339ریال
ترانزیستور 2N7002A پکیج SOT-23
پارت اصلی:
2N7002A
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,366ریال
11 تا 1007,219ریال
101 تا 4996,998ریال
500+6,850ریال