صفحه اصلی>سیم و کابل

سیم و کابل

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سیم برد بورد نری به نری بسته 40 تایی
1 تا 10233,104ریال
11 تا 20228,442ریال
21 تا 49221,449ریال
50+216,787ریال
سیم برد بورد مادگی به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10255,782ریال
11 تا 20250,666ریال
21 تا 49242,993ریال
50+237,877ریال
سیم برد بورد نری به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10220,002ریال
11 تا 20215,602ریال
21 تا 49209,002ریال
50+204,602ریال
کابل فلت 10 رشته طوسی
1 تا 1066,530ریال
11 تا 2065,199ریال
21 تا 4963,204ریال
50+61,873ریال