صفحه اصلی>سیم و کابل

سیم و کابل

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سیم برد بورد نری به نری بسته 40 تایی
1 تا 10328,054ریال
11 تا 20321,493ریال
21 تا 49311,651ریال
50+305,090ریال
سیم برد بورد مادگی به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10292,953ریال
11 تا 20287,094ریال
21 تا 49278,305ریال
50+272,446ریال
سیم برد بورد نری به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10338,853ریال
11 تا 20332,076ریال
21 تا 49321,910ریال
50+315,133ریال
کابل فلت 10 رشته طوسی
1 تا 1062,913ریال
11 تا 2061,655ریال
21 تا 4959,767ریال
50+58,509ریال